Minadvokat.no er portalen for fri privatrettslig advokathjelp for Industri Energi sine medlemmer. Minadvokat.no erstatter HELP Advokatforsikring sin tjeneste, og er et utvidet tilbud til medlemmene. På disse sidene kan du komme melde inn sin sak og komme i kontakt med advokaten din.

Enten du bare trenger noen råd eller står overfor en mulig rettsak. Du betaler ingen timespris eller egenandel.

Dette får du:

  • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
  • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Som medlem betaler du ingen egenandel.

På disse områdene hjelper advokatforsikringen deg:

  • Kjøpsrett
  • Familierett
  • Identitetstyveri
  • Arverett
  • Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
  • Førerkortbeslag ved privatkjøring (ikke ved rus eller fartsbot)

Ordningen gjelder kun ved bruk av HELP sine egne advokater.

Gjelder også familien din

Forsikringen gjelder deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme. Er konflikten internt i familien, følger advokatforsikringen deg som medlem.

 

Opplever du trøbbel på arbeidsplassen?

HELP hjelper deg på privaten. Trenger du hjelp til å løse et problem på arbeidsplassen din, da kan forbundet å hjelpe deg. 
Snakk med din tillitsvalgte der du jobber.